{ "type": "gtmStart" }
{ "type": "pageViewed", "data": { "event": "page_view", "page": { "name": "", "type": "" }, "user": { "login_status": "No", "hashed_email": "", "id": "", "sign_up_date": "", "transaction_count": "0", "birth_date": "", "gender": "", "age": "", "email_subscription": "No", "sms_subscription": "No", "last_login_date": "" } } }

Hedef 1 Milyon Galatasaray Forması!

Hedefe Kalan:

ERKEK

Kadın

ÇOCUK

EV VE OFİS

HEDİYE VE AKSESUAR

KOLEKSİYON

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GSStore Üyelik Sözleşmesi Kullanım ve Koşulları
Web Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar


İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) www.gsstore.org internet sitesinin sahibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu

Huzur Mahallesi Seyrantepe İstanbul adresinde mukim Galatasaray Mağazacılık ve Per. A.Ş. (Galatasaray) ile

www.gsstore.org web sitesine Üye olanlar arasında akdedilmiştir.


2. Tanımlar


Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak

amacıyla “Galatasaray” tarafından ortaya konulan uygulamaları, Galatasaray: Galatasaray Mağazacılık ve

Perakendecilik A.Ş’yi, Üye : www.gsstore.org ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından Internet sitesine üye olan

ve bu Internet adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle işbu sözleşme dâhilinde yararlan gerçek ve tüzel

kişi veya kişileri, Website : www.gsstore.org isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından

ulaşılabilen Galatasaray’ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetlerini sunduğu web sitesini, İfade eder.


3. Sözleşmenin Konusu


İş bu sözleşmenin konusu Web sitede Galatasaray tarafından sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden Üye tarafından

yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin

tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Web sitesinde yer alan tüm Hizmet, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve

koşulların belirlenmesi olup Web sitesinde Galatasaray tarafından sağlanan Hizmetlere, kullanıma, içeriklere,

uygulamalara, tüm Üyelere yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu

sözleşmenin Üye tarafından kabulü ile Üye Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan Galatasaray tarafından yapılan

Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul,

beyan ve taahhüt eder.


4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


4.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının Web sitesinde bulunan üyelik formunu

onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun

Galatasaray tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen kullanıcının gerçek kişi ise 18 yaşını

doldurmuş olması, kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması, Galatasaray tarafından evvelce üyelikten geçici veya

tamamen çıkartılmamış olması gerekmektedir .Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik

statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu sözleşme ve Web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere

kavuşmaktadır.

Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm

zararlardan bizzat Üye sorumludur. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde

doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


4.2. Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci

başlatmak istemesi halinde Web sitesindekiler de dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal

prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak

Galatasaray’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.


4.3. Üye, www.gsstore.org internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri

ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve

münhasıran Üye sorumlu olacaktır.


4.4. Üye www.gsstore.org internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet

(spam,virus,truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


4.5. Üye, www.gsstore.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını

rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı

herhangi bir amaç için kullanamaz.


4.6. Üye www.gsstore.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun

olduğunu ve Galatasaray’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden

tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.7 Üyenin Galatasaray internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Üye bu şifreyi

herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.


4.8 Galatasaray, üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek

zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Üye, www.gsstore.org internet sitesinin kullanılmasından dolayı

uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Galatasaray'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


4.9. Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları

kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üyeye aittir.


4.10. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye bu nedenle doğabilecek tüm

zararlardan sorumlu olacağını ve Galatasaray’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan

ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.11. Galatasaray’ın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin Üyenin üyeliğini askıya alma

veya sonlandırma ve üyeye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.


4.12. www.gsstore.org adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm

materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, Galatasaray tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile

bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekilde Galatasaray’ın yazılı izni

olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda

kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Galatasaray tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının Galatasaray’a ait olduğunu,

bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.

Galatasaray’ın bilgisi olmadan Üyenin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan

Galatasaray’ın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, Galatasaray’ın uğrayacağı zarar ve ziyanları üyeye

aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.


4.13. Galatasaray tarafından www.gsstore.org internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak

ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet

Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan

bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


4.14. Galatasaray kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, sitenin

kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda

üyelerin önceden rızasını almak kaydıyla bu üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.


4.15. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Galatasaray markalarının ürün ve

hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında

kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.


4.16. Galatasaray, Üyenin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir

mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) Üyenin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü

kişilere açıklayabilir.


4.17. Galatasaray, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar

dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma

sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye Galatasaray web sitesine

girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı

sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


4.18. Galatasaray, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan

herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan

kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.


4.19. Galatasaray, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın

her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten

kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler için hüküm ifade edecektir.


4.20. Galatasaray, işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme

elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu Sözleşmeyi

onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna

gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Üye elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda

Galatasaray Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini

gerçekleştirebilecektir.


4.21 Üye, Galatasaray’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar bu hizmetleri sadece hukuka uygun amaçlar için

kullanacağını site içindeki görsel ve işitsel metin, belge, resim, ses kaydı vb. gibi hususlarını kopyalamayacağını,

çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, satışa konu etmeyeceğini, kötü amaçlarla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt

eder.


4.22 Galatasaray, site üzerindeki gerek reklam gerek kullanıcılara kolaylık sağlamak adına link olarak verilen ve

üçüncü kişilere ait site içerik ve ürünlerinden mesul değildir.


4.23 Galatasaray adı ve buna bağlı alt alan adları içerisinde hizmet taahhüdünde bulunduğu sitesi içerisinde istediği

görsel ve program değişikliği yapmaya, sitenin içeriğinin gerek üçüncü kişiler gerek kullanıcılar tarafından

erişimine kapatma hakkına sahiptir. Bu işlemi Üyeler dâhil olmak üzere ibraz etmeden gerçekleştirebilir.


5. Diğer Hükümler


5.1. Galatasaray, sitenin tasarım unsurları, yazılımı, görseli ve 3. kişilerden alınan lisans hakları ve bunların

dışındaki unsurlar ve çalışanlarıyla beraber yetkilendirilen lisans haklarıyla kullanmaktadırlar. Üye, Galatasaray

hizmetlerini ve telif haklarını illegal işlemlerde kullanamaz, satamaz devredemez, paylaşamaz,

dağıtamaz,sergileyemez,çoğaltamaz ve bu türevde çalışmalar yapamaz. Bu gibi durumlarda 3. kişiler de (lisans

sahipleri) dâhil olmak üzere uğradıkları ziyan ve zarardan Galatasaray sorumlu değildir.


5.2. Galatasaray ilgili mevzuat değişiklikleri ya da yeni kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak ya da sözleşmeye kendi

ve üye hak ve yükümlülüklerini genişletmek-daraltmak ya da eklemeler yapmak adına ek olarak “Unsurlar ve Maddeler ”

ekleyebilir. Bu eklemeleri site üzerinden kullanıcılarına genel olarak iletir ve bu eklemelerden önce ve sonra üye

olan her kullanıcı bu eklemelerden yükümlüdür. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul ettiğinde bu hükmü de kabul eder. Üye tek

taraflı olarak sözleşme içinde revizyon ya da değişiklik yapma hakkına sahip değildir.


5.3 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Galatasaray işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi

birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik

ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından Galatasaray’dan herhangi

bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, salgın, iletişim sorunları, altyapı ve internet

arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar,

elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Galatasaray’ın makul

kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


6. Üyeliğin Sonlanması


6.1 Galatasaray’ın Üye Hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi

halinde Üye Hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu Sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin Galatasaray tarafından

feshedilebilir. Bu durumlarda Üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.


6.2 Galatasaray, gerekli gördüğü takdirde, Üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye,

üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir

tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri kanuni düzenlemelere halel

getirmemek kaydıyla, Galatasaray’ın belirleyeceği zaman diliminde Galatasaray veri tabanında saklanmaya devam eder.


6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak Üye Hesabını kapatabilir. Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı

talebini Galatasaray Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu

yöndeki talebini Galatasaray’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin Galatasaray

tarafından tamamladığı anda sona erer. Galatasaray’ın üyeliğin sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye,

sonlandırdığı üyeliğini Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki

üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.


7. İhtilafların Halli ve Yetkili Mahkeme


7.1 Herhangi bir ihtilaf halinde Galatasaray’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sitem

kayıtlarının, ticari, kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber

bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Galatasaray’ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin

HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinden olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin,

yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ve cezai işlemlerde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu

sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf çözüm yeri İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra

Daireleridir


8. Bildirim


Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail adresi vasıtasıyla veya www.gsstore.org sitesinde yer alan genel

bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail

adresini güncel tutmak ve bilgilendirmeler için web sitesini düzenli olarak kontrol etmek üyenin sorumluluğundadır.


9. Bütünlük


İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı

ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


10. Yürürlük


Üyenin üyelik kaydı, Üyenin işbu Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. ÜYE,

www.gsstore.org sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu ve içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm

hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

GÜVENLİ ÖDEME
KOLAY VE ÜCRETSİZ İADE
STANDART TESLİMAT
DÜNYANIN HER YERİNE KARGO
PAYLAŞ & KAZAN

Paylaş, hem Galatasaray kazansın hem sen kazan!

İNCELE

E-BÜLTENE ÜYE OL Kampanya ve sürprizlerden ilk sen haberdar ol

BİZE KATIL
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni kabul ediyorum.

1. Genel


Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. (“GSStore/Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.


2. Veri Sorumlusu


Bu form ile elde edilen bilgileriniz, yalnızca GSStore (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu Huzur Mahallesi 34485 Seyrantepe İstanbul / Tel: 0212 305 19 04 / Fax: 0212 305 19 42 / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 379736 / https://www.gsstore.org/) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklanan amaç ve hukuki gerekçelerle kullanılacaktır.


3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi


Kişisel verileriniz GSStore’a ait internet sitesi (https://www.gsstore.org/) üzerinden, GSStore’a ait telefon numarası/çağrı merkezi üzerinden ve e-posta yoluyla toplanmaktadır.


4. Kullanılan Kişisel Veriler


İşbu Aydınlatma Metni’nin kapsamında aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verileriniz toplanmaktadır:


Kimlik Bilgisi: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, yaş ve cinsiyet bilginiz,


İletişim Bilgisi: Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz,


Finansal Bilgi: Kredi/Banka kartı bilgileriniz, banka hesap / IBAN numarası bilgileriniz,


Müşteri İşlem Bilgisi: Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili geçmiş işlem bilgisi, talep ve şikâyet bilgileriniz, internet sitemizde yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde paylaştığınız bilgiler, internet sitemizde yer alan ürünlere ilişkin değerlendirme yapmanız halinde bu değerlendirmeleriniz,


İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,


Hukuki İşlem Bilgisi: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,


İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız,


Kullanım Alışkanlıkları Bilgisi ve Diğer Bilgiler: Şirketimize ait internet sitesi de dahil olmak üzere çeşitli bilgi sistemleri kullanım tercihleriniz (kullanım dili, iletişim tercihleri, şifre kayıt vb.), boy ve kilo bilgileriniz,


Kampanya ve Promosyon Bilgileri: Tercih etmeniz durumunda katılım sağlayabileceğiniz kampanya, avantaj programı ve promosyonlara katılım tercihleriniz ile bunların sonucunda tahsis edilen faydalara ilişkin kayıtlar


5. Kişisel Verilerinizin Kullanım Amacı ve Hukuki Gerekçeleri


GSStore, aşağıdaki amaçlarla ve işaret edilen hukuki gerekçelerden en az birine dayanarak kişisel verilerinizi işleyebilmektedir:


Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileriniz, şirketimizin faaliyetlerinin ve sizlerle iletişimimizin sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçleri, lojistik ve kargo faaliyetlerinin yürütülmesi, teslimat süreçlerinin takibi, internet sitemiz üzerinden satın alım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, internet sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, ilgi alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sizlere sunulması, stratejik analiz çalışmaları, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler hakkında iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve ürünler ile ilgili bilgi almanızın sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi, alışverişleriniz sonrasında destek ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, açık rızanız olması halinde tarafınıza promosyonlara ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, dönemsel kampanya çalışmalarından, yarışmalardan, Şirketimize ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden sizleri haberdar etmek, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik sınıflandırma çalışmalarını gerçekleştirilmek, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması gibi sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak,


İşlem güvenliği bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, internet sitemiz üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satın alım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, müşteri memnuniyetini artırmak, internet sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, stratejik analiz çalışmaları, Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, internet sitemizin güvenliğinin temini, faaliyetlerimizin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak,


Hukuki işlem bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetimi, internet sitemizin güvenliğinin temini, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak,


İşitsel kayıt bilgileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin ve sizlerle iletişimimizin sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve denetimi, ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitemiz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler hakkında iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve ürünler ile ilgili bilgi almanızın sağlanması, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ilgi alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sizlere sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak, alışverişleriniz sonrasında destek ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi, açık rızanız olması halinde Şirketimiz nezdindeki içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak,


Finansal bilgileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçleri , iade süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak,


Kullanım alışkanlıkları bilgileriniz, diğer bilgileriniz (yukarıda 4. maddede sayılanlarla sınırlı olarak) ile kampanya ve promosyon bilgileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketimiz nezdindeki içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik sınıflandırma çalışmalarının gerçekleştirilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ilgi alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sizlere sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak, Şirketimize ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden, promosyonlardan, dönemsel kampanya çalışmalarından ve yarışmalardan sizleri haberdar etmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde açık rıza hukuki sebebine dayanılarak


6. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği


-Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla online SMS/E-mail gönderimi için birlikte çalıştığımız firmalar, bilgi teknolojileri desteği aldığımız firmalar, sunucu hizmeti aldığımız firmalar, satın alınan ürünlerin teslimatının sağlanması için kargo şirketleri, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılar, kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları,


finans ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi için ilgili iş ortakları, danışmanlar, hizmet sağlayıcılar, bankalar ve mali müşavirler gibi hizmet aldığımız taraflar, avukatlar, denetçiler/denetim firmaları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları gibi danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

Açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; GSStore’un bilişim işlem sunucuları, bilişim teknolojileri, bulut hizmetleri faaliyetleri ve/veya uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği aldığı firmaların ve/veya GSStore’un yurt içindeki/yurt dışındaki tedarikçilerinin sunucularının yurt dışında olması sebebi ile kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel ve işitsel kayıtlar ve verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarılabilecektir.

- Açık rızanız kapsamına uygun olarak, kişisel verileriniz Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştirakleri (Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş., Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş., Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş., Galatasaray Emlak Gel. A.Ş. ve Galatasaray Gayrimenkul Yat. ve Gel. Tic. A.Ş.) ile, kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu şirketlere ilişkin içerik, fırsat ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi ile amaçlarıyla paylaşılabilmektedir.


-Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştirakleri tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştiraklerine ilişkin içerik, fırsat ve yeniliklerden sizi haberdar etmek, Şirketimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin sizlerin beğeni, faydalanma şekli ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan işlemlerin aktivasyonunun sağlanması, Şirketimizin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimiz ile hukuki ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirketimizin hizmetlerinden faydalanan kişileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin amaç ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; Galatasaray Spor Kulübü Derneği bağlı iştiraklerine, Şirketimiz yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


7. Verilerinize İlişkin Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Galatasaray Spor Kulübü Derneği Ve Topluluk Şirketleri Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park Stadyumu, Huzur Mahallesi,34485 Seyrantepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu galatasaraymagazacilik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.